Wydział Mechatroniki

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
tel. 52 32 57 613
e-mail: mkk@ukw.edu.pl 

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny
Kopernika 1, p. 3
tel. 52 32 57 637
e-mail: kkd@ukw.edu.pl