Wydział Mechatroniki

Programy kształcenia

Treści kształcenia dla mechatroniki I0 związane są z prowadzonymi badaniami przez pracowników Wydziału, np.:

 • z obszaru mechaniki ośrodków ciągłych ukierunkowanych na zagadnienia fizyki materiałów poro-sprężystych, plastycznych i termosprężystych. W szczególności tematyka dotyczy zagadnień dynamiki przepuszczalnych, porowatych ośrodków nasyconych płynami; analizy teoretycznej i eksperymentalnej, propagacji fal ultradźwiękowych, prowadzącej do określenia wpływu mikrostruktury porowatego szkieletu na parametry fal, umożliwiając wprowadzanie nowych metod diagnozowania własności materiałów i konstrukcji (moduł: Mechaniki I, Mechanika płynów, Wytrzymałość materiałów).
 • w zagadnieniach budowy i eksploatacji urządzeń i systemów (w tym diagnostycznych, terapeutycznych i do opieki), zarówno wykorzystujących nowoczesne technologie takie jak druk 3D oraz inżynieria odwrotna, jak i opartych na inteligencji obliczeniowej, obejmujących uczenie maszynowe, sztuczne sieci neuronowe oraz modelowanie z wykorzystaniem rozwiązań biologicznie wiernych (moduł: Podstawy konstrukcji maszyn, Komputerowe wspomaganie projektowania).
 • dotyczące nieliniowego modelowania systemów automatyki, budowy modeli z adaptacyjnymi układami regulacji, automatyki z branży motoryzacyjnej (moduł: Podstawy automatyki).
 • z obszaru metrologii oraz systemów pomiarowych i sterujących, budowanych w oparciu o specjalizowane sterowniki, mikrokontrolery (moduł: Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice, Sterowniki przemysłowe, Metrologia i komputerowe wspomaganie pomiarów).
 • z obszaru sztucznej inteligencji, obejmujących zbiory i liczby rozmyte (szczególnie skierowane liczby rozmyte), sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne oraz maszynowego uczenia; z projektowania baz danych i rozproszonych systemów baz danych oraz ich wykorzystania w przedsiębiorstwach (moduł: Elementy sztucznej inteligencji, Wprowadzenie do baz danych).

Kluczowe treści kształcenia obu specjalności dla mechatroniki II0 związane są z prowadzonymi badaniami, np.:

 • konstrukcji zaawansowanych, programowalnych układów elektro-mechanicznych wspomaganych kontrolerem/komputerem oraz budowa zintegrowanych pomiarowych systemów programowalnych (moduł: Systemy mechatroniczne).
 • dotyczące systemów diagnostycznych uszkodzeń zachodzących w urządzeniach mechatronicznych, monitorowania i automatycznej ochrony urządzeń mechatronicznych, metod wykrywania uszkodzeń w trybie programowym (online) przy użyciu matematycznych modeli procesów i/lub sygnałów, niezawodności elementów i układów mechatroniki (moduł: Eksploatacja urządzeń mechatronicznych).
 • w zakresie modelowania materiałów i identyfikacji eksperymentalnej parametrów strukturalnych i mechanicznych (moduł: Mechanika III)
 • dotyczące mechaniki, mechaniki ośrodków ciągłych, modelowania propagacji fal sprężystych w nasyconych materiałach porowatych, badań nieniszczących (NDT), technik ultrasonograficznych w diagnostyce medycznej (moduł: Teoria mechanizmów i dynamika maszyn).
 • w zakresie konstrukcyjnych rozwiązań maszyn, urządzeń i narzędzi do rozdrabniania materiałów biologicznych z dużą zawartością tłuszczu, projektowania linii technologicznych do przetwarzania suplementów diety opartych o materiały biologiczne (moduł: Mechatronika maszyn roboczych).
 • w zakresie projektowania procesów technologicznych, planowania i sterowania produkcją z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji (moduł: Planowanie i sterowanie produkcją).

Do uzyskania dyplomu wymagane jest 212 punktów ECTS dla studiów I° i 95 dla studiów II°. Moduły do wyboru przez studentów, to odpowiednio na stopniu I i II: 69 ECTS (32,5%) oraz 32 ECTS (33,6%). Łączna liczba pkt. ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów, o charakterze praktycznym, z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz z języka obcego określona jest w programie studiów.