Wydział Mechatroniki

Kontakt

Sekretariat
Magdalena Szymańska
ul. Kopernika 1, pokój nr 2
tel. 52 32576 12
e-mail: mechatronika@ukw.edu.pl