Wydział Mechatroniki

Konferencje

Międzynarodowa Konferencja "Inteligentne rozwiązania dla przemysłu - ISI 2022"

Wydział Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji "Inteligentne rozwiązania dla przemysłu - ISI 2022" organizowanej w dniach 24 - 25 listopada 2022 r. w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Copernicanum.

Konferencja stanowi nową platformę wymiany wiedzy, przeglądu dyskusji teoretycznych postępów, wyników badań i doświadczeń przemysłowych wśród naukowców, badaczy, decydentów, praktyków i studentów zajmujących się tematyką z zakresu Przemysłu 4.0 i Smart Manufacturing. Inteligentne rozwiązania dla przemysłu poprawiają wydajność, zmieniają ekonomię i sprzyjają wzrostowi przemysłowemu - ostatecznie zmieniając konkurencyjność firm i regionów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji:  www.isi.ukw.edu.pl