Wydział Mechatroniki

Ewaluacja działalności naukowej

Publikacje

Raporty z badań

  • Raport z wykonanej usługi dotyczącej opracowania innowacji produktowej i/lub procesowej w ramach „programu pilotażowego w województwie kujawsko - pomorskim voucher badawczy” nt. Opracowanie przemysłowej metody kontroli jakości zolo-żeli