Wydział Mechatroniki
Spotkanie w sprawie realizacji projektu MEiN dotyczącego modyfikacji roweru elektrycznego Spotkanie w sprawie realizacji projektu MEiN dotyczącego modyfikacji roweru elektrycznego

Spotkanie w sprawie realizacji projektu MEiN dotyczącego modyfikacji roweru elektrycznego

Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania 

zaprasza zainteresowanych na spotkanie w sprawie realizacji projektu MEiN

dotyczącego modyfikacji roweru elektrycznego do celów funkcjonalnych

Etap ten przewiduje przygotowanie koncepcji, wykonanie projektu i budowę fotowoltaicznego zadaszenia do roweru

Spotkanie przewidziane w dniu 10 maja br. (środa) o godz. 11.15

w budynku Copernicanum (przy portierni)