Wydział Mechatroniki

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

        Przewodniczący Komisji doktorskiej oraz Komisja doktorska  zawiadamiają, że dnia 23 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Daniela Łącznego

w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

nt. "Wpływ wybranych cech konstrukcyjnych rozdrabniacza wielokrawędziowego na charakterystyki użytkowe procesu rozdrabniania materiałów włóknistych wykorzystywanych jako napełniacz materiałów polimerowych".