Wydział Mechatroniki
Międzynarodowa Konferencja

I Międzynarodowa Konferencja "Inteligentne rozwiązania dla przemysłu - ISI 2022"

Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji "Inteligentne Rozwiązania dla Przemysłu – ISI 2022".

Konferencja "Intelligent Solutions for Industry - ISI 2022" stanowi nową platformę wymiany wiedzy, merytorycznych dyskusji, postępów, wyników badań i doświadczeń przemysłowych wśród naukowców, badaczy, decydentów, praktyków i studentów zajmujących się tematami w obszarze Przemysłu 4.0 i Inteligentnej Produkcji.

Konferencja ta jest efektem realizacji wieloletniej strategii Wydziału Mechatroniki i Instytutu Informatyki nastawionej na kształcenie kadr na potrzeby regionu kujawsko-pomorskiego na studiach z zakresu Informatyki i Mechatroniki oraz owocnej współpracy, popartej wieloma nagrodami na targach innowacyjności, ze środowiskiem regionu, między innymi z przedsiębiorcami stowarzyszonymi w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym i Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy zatem do aktywnego udziału w Konferencji oraz w wydarzeniach towarzyszących, które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 24-25 listopada br. i zapoznania się z najnowszymi trendami, poglądami i osiągnięciami w dynamicznie rozwijającym się świecie Przemysłu 4.0 i Smart Manufacturing.

Imprezą towarzyszącą będzie między innymi „Local Robot Day” przygotowany wspólnie z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, w ramach którego będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami takich firm jak ProCobot sp. zo.o., SPE Labs, KUKA CEE GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce, FANUC Polska sp. z o.o., SohbiCraft Poland sp. z o.o., DPS Software sp. z o.o., EC Test Systems sp. z o.o., 3D Phoenix, ZMS Systemy Magazynowe sp. z o.o., 3D Lab sp. z o.o., SMARTTECH sp. z o.o.

 Dla młodzieży szkół średnich przygotowano interesujące zajęcia i warsztaty, które będą prowadzone przez pracowników Wydziału Mechatroniki i Instytutu Informatyki, np.: Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do zagadnień inżynierskich, konstrukcja dronów, fotogrametria i druk 3D, Podstawy aplikacji LabVIEW, SolidWorks, VR i AR. Dla chętnych chcących spróbować swych sił w zakresie umiejętności modelowania 3D, przygotowano konkurs „Modelmania”.

Zapraszamy we czwartek i piątek (24 i 25 listopada br.)  do budynku Copernicanum w godzinach od 10.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji:  www.isi.ukw.edu.pl