Wydział Mechatroniki

Praktyki

Opiekun praktyk dla kierunku mechatronika: mgr Marcin Kempiński

Kontakt:

Wydział Mechatroniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. M. Kopernika 1, pok. 207c
email: kempinski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 57 640