Wydział Mechatroniki

Nowy blok przedmiotów na kierunku mechatronika od naboru 2023/2023, Inżynieria systemów bezzałogowych

Do realizacji nowego bloku na studiach I stopnia utworzono nowe laboratoria, takie jak: programowania platform mobilnych, projektowania komputerowego CAD, laboratorium napędów i sterowania systemami bezzałogowymi, laboratorium druku 3D w prototypowaniu oraz laboratorium konstruowania platform bezzałogowych.

Absolwenci kierunku mechatronika z wyborem bloku Inżynieria systemów bezzałogowych będą przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z zakresu: programowania systemów sterowania robotów, autonomicznych pojazdów i platform latających, projektowaniai programowania interfejsów HMI, modelowania i prowadzenia symulacji komputerowych poprawności działania układów automatycznych i zrobotyzowanych.

Plakat